organisaties

Coaching voor medewerkers

Met mijn jarenlange ervaring als HR business partner heb ik vaak gezien dat medewerkers soms onzekerheden ervaren in hun rol, om diverse redenen. Soms kan dit zelfs leiden tot langdurig verzuim. De uitdagingen waar ze mee te maken krijgen, vinden ze vaak lastig om te bespreken met hun direct leidinggevende, vanwege de hiërarchischelijn. De leidinggevende gaat uiteindelijk over het functioneren van de medewerker. Aan de andere kant stappen medewerkers ook niet snel naar HR, omdat HR vaak als een partij wordt gezien die de belangen van de organisatie behartigt.

Het inschakelen van een externe coach biedt medewerkers een veilige omgeving waar ze open kunnen zijn over hun uitdagingen en kunnen werken aan problemen die ze binnen de organisatie tegenkomen. Dit kan verzuim voorkomen of verzuim verkorten.

Een coachtraject met een medewerker omvat doorgaans 2 tot 6 gesprekken, waarbij we dieper ingaan op de overtuigingen en patronen waarmee de medewerker worstelt.

Leiderschapscoaching

Als coach en voormalig HR business partner begrijp ik als geen ander de uitdagingen waarmee leidinggevenden te maken hebben. Leiderschap gaat verder dan het nemen van beslissingen en het aansturen van teams; het draait om inspireren van medewerkers, het creëren van een positieve werkomgeving en het aansturen van veranderingen binnen de organisatie. Daarnaast mag een duidelijke visie als leidinggevende niet ontbreken.

Tijdens de sessies gaan we aan de slag om de eigen leiderschapsstijl te ontdekken en te versterken. We onderzoeken welke leiderschapsstijl het beste past en welke leiderschapsstijl de organisatie nu vraagt en dit voegen we samen. Verder kijken we welke patronen de leidinggevende hanteert en hoe die reageert in bepaalde situaties en welk effect dit heeft op het team.

Intervisie

Als coach bied ik begeleiding aan voor intervisies binnen organisaties. Mijn rol als facilitator van intervisies is het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving waarin medewerkers openlijk delen en van elkaars ervaringen leren. Daarnaast kan ik ondersteunen in complexe situaties binnen het team of de organisatie.

Leiderschapscoaching

Als coach en voormalig HR business partner begrijp ik als geen ander de uitdagingen waarmee leidinggevenden te maken hebben. Leiderschap gaat verder dan het nemen van beslissingen en het aansturen van teams; het draait om inspireren van medewerkers, het creëren van een positieve werkomgeving en het aansturen van veranderingen binnen de organisatie. Daarnaast mag een duidelijke visie als leidinggevende niet ontbreken. Tijdens de sessies gaan we aan de slag om de eigen leiderschapsstijl te ontdekken en te versterken. We onderzoeken welke leiderschapsstijl het beste past en welke leiderschapsstijl de organisatie nu vraagt en dit voegen we samen. Verder kijken we welke patronen de leidinggevende hanteert en hoe die reageert in bepaalde situaties en welk effect dit heeft op het team.

Intervisie

Als coach bied ik begeleiding aan voor intervisies binnen organisaties. Mijn rol als facilitator van intervisies is het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving waarin medewerkers openlijk delen en van elkaars ervaringen leren. Daarnaast kan ik ondersteunen in complexe situaties binnen het team of de organisatie.

Teamcoaching

Teamcoaching vormt de kern van het ontwikkelen van een sterk en samenwerkend team. Als coach help ik teams om fijner samen te werken, communicatie te verbeteren en gezamenlijke doelen te behalen. Mijn doel is om een veilige omgeving te creëren waarin teamleden open communiceren, conflicten aanpakken en elkaar helpen om het beste uit zichzelf en het team te halen. Door op maat gemaakte programma’s aan te bieden zorg ik dat wat er echt nodig is boven tafel komt.

Workshop

Ik organiseer workshops over werk-privé balans voor medewerkers. Voorafgaand aan de workshop bespreek ik met de opdrachtgever het doel en het gewenste resultaat. Samen zorgen we ervoor dat de workshop aansluit bij de behoeften van de medewerkers en bijdraagt aan het bereiken van een gezonde balans tussen werk en privé.